អំពី ដាំ ចាន់ដាន់

ដាំ​ចាន់ដាន់ ជានិស្សិត ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែក វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា ជំនាន់ទី ០៦ របស់ សាកលវិទ្យាល័យ ឯកទេស នៃកម្ពុជា សាខាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s